หน้าแรก เกี่ยวกับบัตร รายการส่งเสริมการขาย โปรแกรมสะสมคะแนน อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ

วิธีการอ่านใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต

Q&A

Q1ทำไมจึงเปลี่ยนรูปแบบใบแจ้งยอดบัญชี

A1 : ใบแจ้งยอดบัญชีรูปแบบใหม่นี้ มาพร้อมกับรายละเอียดบัญชีบัตรเครดิตที่ครบถ้วนมากขึ้น และมีการแบ่งหมวดหมู่รายการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือบัตรในการตรวจสอบรายการได้ด้วยตนเอง โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

Q2 : จะตรวจสอบหมายเลขบัตร/หมายเลขบัญชีได้จากส่วนใดของใบแจ้งยอดบัญชี

A2 : เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลสำคัญ บริษัทจำเป็นต้องแสดงเลขที่บัตรสมาชิกเพียงบางส่วน  ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้ QR code ที่ปรากฏบนใบแจ้งยอดบัญชี ในการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินต่างๆ ได้ตามปกติ

Q3 : รหัสบาร์โค้ดที่อยู่บริเวณด้านล่างของ ที่อยู่จัดส่งเอกสาร มีไว้สำหรับทำอะไร

A3 : ใช้สำหรับการตรวจสอบและติดตามการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชี ไม่สามารถนำไปสแกนเพื่อชำระเงินได้

Q4 : QR code ด้านบน กับ QR code ด้านล่าง แตกต่างกันอย่างไร

A4 : QR code ด้านบน เป็นการแนะนำเรื่องวินัยในการใช้จ่ายและการชำระเงินเพื่อรักษาเครดิตของลูกค้า ส่วน QR code ด้านล่างใช้สำหรับการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินต่างๆ

Q5ยอดรวมทั้งหมดสำหรับรอบบัญชีนี้  กับ ยอดรวมที่ต้องชำระสำหรับบัตรเครดิต  แตกต่างกันอย่างไร

A5 : ยอดรวมทั้งหมดสำหรับรอบบัญชีนี้  หมายถึง ยอดรวมของรายการใช้จ่ายทั้งหมดทุกรายการที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีนี้  ส่วน ยอดรวมที่ต้องชำระสำหรับบัตรเครดิต  คือ ยอดสุทธิที่ลูกค้าต้องชำระจริงตามรอบบัญชี หลังหักส่วนลด หรือ การปรับเปลี่ยนรายการปกติมาเปลี่ยนเป็นรายการผ่อนชำระ (ถ้ามี)

Q6 : หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดของรายการต่างๆ ที่แสดงบนใบแจ้งยอด ต้องทำอย่างไร ?

A6 : ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการสมาชิก ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด