หน้าแรก เกี่ยวกับบัตร รายการส่งเสริมการขาย โปรแกรมสะสมคะแนน อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ

โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน “กรุงศรี คอนซูมเมอร์”


‼️📢ประกาศสำคัญ!! บริษัทฯ ขอเรียนแจ้ง 3 มาตรการเร่งด่วน โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน “กรุงศรี คอนซูมเมอร์”

ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อเป็นทางเลือกในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า ดังนี้

มาตรการที่ 1 : ลดยอดผ่อนชำระขั้นต่ำอัตโนมัติ (โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท)

 

 


๏ บัตรเครดิต : จากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

ลูกค้าบัตรเครดิต

Q: ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ลูกค้าทุกคนจะถูกลดยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตจาก 10% เป็น 5% หรือ 400 บาท (แล้วแต่ค่าใดจะสูงกว่า) ใช่หรือไม่

A: ไม่ใช่ค่ะ ระบบจะลดยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิต จาก 10% เหลือ 5% หรือ 400 บาท ตามวันตัดรอบบัญชี (cycle cut)

เช่น         
  • นาย A มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 1 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซนต์เป็น 5% ตั้งแต่รอบบัญชี 1 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64
  • นาย B มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซนต์เป็น 5% ตั้งแต่รอบบัญชี 10 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64

 

Q: ปรับแต่เปอร์เซ็นต์ แล้วยอดขั้นต่ำ 400 บาท ไม่ปรับเหรอคะ

A: มาตรการดังกล่าวปรับลดเฉพาะเปอร์เซ็นต์ของยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตเท่านั้นค่ะ ยอดขั้นต่ำ (minimum amount) ยังคงเดิมค่ะ
 

Q: ยอดผ่อนชำระแบบรายเดือน ลดเหลือ 5% ด้วยไหมคะ

A: มาตรการดังกล่าวลดเฉพาะยอดใช้จ่ายบนบัตรเครดิต ไม่รวมส่วนที่เป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนนะคะ
 

 

มาตรการที่ 2 : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชีแบบอัตโนมัติ (โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท)

 

 


๏ สำหรับลูกค้าทุกรายที่มีวันครบกำหนดชำระตั้งแต่ 14 เมษายน 2563 ถึง 12 มิถุนายน 2563

 

Q: ทำอย่างไรถึงจะได้ร่วมโครงการมาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชีแบบอัตโนมัติ 

A: ลูกค้าทุกท่านมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท สำหรับลูกค้าทุกรายที่มีวันครบกำหนดชำระตั้งแต่ 14 เม.ย. 63 ถึง 12 มิ.ย. 63 โดยดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้สถานะบัญชีของท่านในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง  


Q: ถ้าเข้าร่วมโครงการนี้ จะทำให้เสียประวัติที่มีกับเครดิตบูโรหรือไม่ 

A: ขึ้นอยู่กับสถานะของลูกค้าก่อนเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ กล่าวคือ ตลอดระยะเวลาโครงการ ประวัติ และการรายงานการชำระหนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง จะมีสถานะเท่ากับรอบบัญชีก่อนหน้าที่เข้าร่วมโครงการ แต่หากจบระยะเวลาโครงการไปแล้วลูกค้าต้องชำระหนี้ตามกำหนดเพื่อคงสถานะปกติทางบัญชี 
 

Q: หากไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องทำอย่างไร 

A: ลูกค้าสามารถชำระเงินในแต่ละรอบกำหนดชำระได้ตามปกติ โดยชำระเท่ากับหรือมากกว่ายอดชำระขั้นต่ำ  


Q: ในกรณีที่ลูกค้ามีบัตรหลายผลิตภัณฑ์ในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จะใช้สิทธิ์ได้กี่ครั้ง 

A: สูงสุด 2 ครั้งต่อบัญชีฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ รอบกำหนดชำระตั้งแต่ 14 เม.ย. 63 - 12 มิ.ย. 63 
 

Q: กรณีที่รอบบัญชีแรกไม่ได้ใช้สิทธิ์โดยมีการชำระตามกำหนด แล้วใช้สิทธิ์ในรอบบัญชีถัดไปยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้งหรือไม่  

A: กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ใช้สิทธิ์ในรอบบัญชีแรก ลูกค้าจะสามารถใช้สิทธิ์ได้อีกเพียง 1 รอบบัญชีเท่านั้น โดยรอบบัญชีนั้นต้องอยู่ภายในระยะเวลาโครงการ  


มาตรการที่ 3 : ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ (โดยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านโมบายแอป UCHOOSE เท่านั้น)

 

 

- เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563 และได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ
- ลูกค้าจะถูกปรับลดวงเงินสินเชื่อฯ ให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วมโครงการ
- บริษัทฯจะรับพิจารณาเป็นรายกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ

๏ บัตรเครดิต : ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเหลือ 12% ต่อปี พร้อมลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายเวลาผ่อนชำระให้นานสูงสุด 48 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง) ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมาตรการที่ 3 “ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ” ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE ได้ตั้งแต่ 15 เมษายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2563 สามารถคลิกดูรายละเอียดมาตรการความช่วยเหลือทั้งหมดและศึกษาเงื่อนไขและคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการได้ที่นี่

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการมาตรการที่ 3 #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน กับ กรุงศรี คอนซูมเมอร์  

• เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคลของ บริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์* เท่านั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”)

• ลูกค้าในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว  โรงแรม สายการบิน

• ลูกค้าในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตามประกาศของทางราชการ

* บริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ หมายถึง บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

เงื่อนไขของโครงการ “ลูกค้าบัตรเครดิต”

มาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อบัตรเครดิต ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์

• เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 15 เม.ย. 63 ถึง 31 ก.ค. 63 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 12% ต่อปี ตั้งแต่ 1 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

• บริษัทจะเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน ดังนี้

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคงค้าง(บาท)  จำนวนงวด

ตั้งแต่ 1,500 - 5,000     แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 12 เดือน

ตั้งแต่ 5,000 – 10,000  แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 24 เดือน

ตั้งแต่ 10,001 – 30,000  แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 36 เดือน

มากกว่า 30,000  แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 48 เดือน

1.โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น

2.สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ ไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และ เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563

3.สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วม (Share line)  ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือนภายใต้บัญชีบัตรเครดิตนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น

4.เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับบริการและความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่หักชำระอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ(PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ (หากมี) เป็นต้น  บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป

5.บริษัทสงวนสิทธิ์ในการ 1) ปรับลดวงเงินสินเชื่อภายใต้บัตรเครดิตของสมาชิกให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วมโครงการนี้ และ 2) ระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราว ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 

6.บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว

 

 

Q: ขั้นตอนการสมัครร่วมโครงการและแจ้งผลเป็นอย่างไร? 

A: ลูกค้าที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการมีขั้นตอนตามนี้

  • ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนผ่านโมบายแอป UCHOOSE ได้ตั้งแต่ 13 เม.ย. 63 ถึง 31 ก.ค. 63 โดยท่านจะได้รับกายืนยันผ่านข้อความแจ้งเตือนทาง UCHOOSE หรือ SMS เมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย
  • ขั้นตอนที่ 2 รอผลการพิจารณาจากทางบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการผ่านทางข้อความแจ้งเตือน UCHOOSE หรือ SMS และ หนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการ สำหรับท่านที่ผ่านการพิจารณา

หมายเหตุ:  เนื่องจากคุณสมบัติหลักของผู้เข้าร่วมโครงการคือ บัญชีบัตรเครดิต/สินเชื่อที่จะเข้าร่วมโครงการได้นั้น ต้องมีสถานะบัญชีเป็นปกติ ณ วันที่ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงบัญชีของทางบริษัท


Q: ถ้าลูกค้ามีบัตรหลายใบ ต้องลงทะเบียนกี่ครั้ง 

A: ลูกค้าสามารถเลือกหน้าบัตรบนแอป UCHOOSE สำหรับการลงทะเบียนได้พร้อมกัน
 

Q: หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วยังใช้บัตรหรือเบิกถอนเงินสดได้ปกติไหม

A: สำหรับบัตรเครดิต บริษัทสงวนสิทธิ์ในการ

  • 1) ปรับลดวงเงินสินเชื่อภายใต้บัตรเครดิตของสมาชิกให้คงเหลือเท่ากับยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมโครงการนี้ และ
  • 2) ระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราว ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ สำหรับสินเชื่อบุคคล บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับลดวงเงินสินเชื่อบุคคลภายใต้บัญชีของลูกค้าให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วมโครงการนี้


Q: หลังจากเข้าร่วมโครงการ และยังมีวงเงินบัตร บริษัทจะคิดดอกเบี้ยยังไง

A: ท่านสามารถใช้จ่ายผ่านบัตร ภายใต้วงเงินคงเหลือ โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามปกติ (บัตรเครดิตสูงสุด 18%)


Q: หากเคยเข้าโครงการช่วยเหลือก่อนหน้านี้แล้ว ยังสามารถสมัครหรือขอเปลี่ยนแปลงสิทธิมาเข้าโครงการช่วยเหลือครั้งนี้ได้หรือไม่?

A: ลูกค้าสามารถขอสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้ หากลูกค้าอยู่ในกลุ่มของผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid 19 ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
 

Q: หลังจากลูกค้าเข้าร่วมโครงการ หากมีการผิดนัดชำระ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยยังไง

A: บริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าปรับกรณีผิดนัดชำระ

  • สำหรับบัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินลดต้นลดดอกสูงสุด 18%


Q: หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว บริษัทจะปรับวงเงินคืนหรือไม่ และจะกลับมากดเงินสดได้เมื่อไหร่

A: บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับการพิจารณาเพิ่มวงเงินอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 

Q: ลูกค้าสามารถชำระปิดบัญชีได้หรือไม่

A: ลูกค้าสามารถชำระคืนก่อนกำหนดได้ตามปกติ
 


บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ลูกค้าทุกท่าน
และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์บริการด้วยดีเสมอมา

#เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน #กรุงศรีคอนซูมเมอร์
#SimpleVisaCard #UCHOOSE